Verticals

Our Verticals

Our Verticals ..

Waste Management

आजकाल घन कचरा व्यवस्थापन किंवा त्याची विल्हेवाट लावणे हे मोठ्या नगर पालिका व महानगर पालिक़ांसमोर एक डोकेदुखी झाली आहे. या कामा साठी या संस्थांजवळ मनुष्य बल आहे , ते मुख्यत: समाजातील आर्थिक व सामाजिक दृष्ट्या तळागाळातील वर्गाचे आहे...

Waste Management

Waste Management..

Rural Activities

Rural Activities..

Gram Vikas

Gram Vikas..

Plastic and E-Waste Free Pune

Plastic and e-waste free pune..